Category: Tarihi Hikayeler

0

TABURCU KELİMESİNİN MUHTEŞEM HİKAYESİ

Neden Türk hekimleri hastalarını iyileştirdikten sonra “taburcu” ederler; “gitsin”, “evci” gibi kelimeler kullanmazlar, hiç aklınıza geldi mi? Taburcu kelimesinin çok hüzünlü bir hikayesi vardır aslında. Bakın anlatayım dilim döndüğünce… Özellikle 1. Dünya ve Çanakkale...

0

TEKMEYLE İADE EDİLEN ALTIN

Fransızların dünyaca meşhur romancısı Claude Farrére, 1914 senesinde Saint Albans isimli yatıyla Akdeniz sahilerinde seyahate çıkmış, bu arada Anadolu’ya da gelmişti. Bu seyahatini daha sonra bir gazetede kaleme almıştı. Çanakkale’ye geldiği sırada başından geçen...

0

ALLAH İÇİN BENİ YUKARI ÇIKARTIN!

1820’den beri Osmanlı Devletini yıkma planını uygulamaya koyan Batının sömürgeci, soykırımcı milletleri; topuyla, tüfeğiyle, en modern deniz araçlarıyla bu necip milletin kökünü kazımaya gelmişlerdi. İngiliz ve Fransızlar, sömürgelerinden gençleri toplayarak Türklerle savaşmaya getirmişlerdi. Trablusgarp...

0

ABDESTSIZ NÖBET TUTMAM

Sultan Ikinci Abdülhamid Han zamanında, Sarayda gece gündüz nöbet tutan hassa askerleri vardı. Bu nöbetçilerin geleneksel olarak geceleyin bir seslenisleri yankılanırdı etrafta: _ Kim o? _ Kim var orada?.. Hiç kimse yoktur ama onlar...

0

AĞLATAN KÂĞIT! – BU TÜRK OLAN PADİŞAHIN YANINDA KAL –

Abdullah es-Savecî şöyle anlatır: “Bir gün Nizâm-ül-mülk hacca gitmek için sultan Melikşâh’dan izin istedi. Sultan Melikşâh’ın rızâsı üzerine hazırlanarak yola çıktı. Yanında benden başkaları da vardı. Dicle kenarına gelince, çadırlarımızı kurduk. Bir müddet orada...

0

Ali Onbaşı

I.Dünya savaşında, Osmanlı Ordusunun savaştığı cephelerden biri olan Galiçya’da, Ruslarla burun burunayız.Meşhur 15 Eylül 1916 taarruzuna hazırlık yapmakta olan sahra bataryalarımızdan biri, eteklerini saran bodur çalılıklar içinde yükselen çam ağaçlarıyla dolu olan Ulu Dağın...

0

BİR HAC HİKÂYESİ

Sultan Abdülhamit hacca gitti mi? Osmanlılar zamanında 1900’lü yıllarda, mukaddes topraklarda bugünkü gibi Otel sistemi yokmuş!.. Çünkü, buralarda (mübârek belde de “Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere) yaşayan halk günlerce önceden Şehir dışına çıkar, hiç...

0

SULTAN II. BAYEZİD’İN MORA SEFERİ

Cihanın boyun eğdiği Padişahın fermanı okunuyordu. Sultanlar Sultanı 2. Bayezid-i Veli, Preveze Sancakbeyine:“İlk yaz olup, çiçekler açıncaya dek, 40 pare tekne hazırlatup, deryaya salasın!”Sancakbeyi Mustafa Bey, şanı yüce fermanı üç kere okuyup başına koydu....

0

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE ŞÖVALYELER

26 Ağustos 1526…Osmanlı ordusu Mohaç ovasında…Güneş henüz doğmamış!Başlarında Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han. Muhteşem Otağ-ı Hümayun, “Hünkar Tepesi”ne kurulmuş. Burası ovanın en yüksek noktası. Osmanlı ordusunun mevcudu 100.000’i buluyor. Sağ kanada Anadolu Beylerbeyi...

0

BUNLAR BİZİ ALLAH RIZASI İÇİN ZİYARETE GELİRLER

Beşir Ağa, küçük yaştan îtibâren Yapraksız Ali Ağa’nın yanında sarayda yetişti. 1707 senesinde saray hazînedârı oldu. Sultan Üçüncü Ahmed’in şehzâdeliği sırasında müsâhibi, danışmanı idi. Sonraları dârüsseâde ağası Süleymân Ağa ile berâber 1713’de Kıbrıs’a gönderil...